Calculadora de vehicle eficient

L'eina calcula una comparativa tenint en compte aspectes energètics, ambientals i econòmics dels diferents tipus de vehicles en funció dels paràmetres introduïts: distància habitual recorreguda, entorn habitual per on us desplaceu, ús del vehicle, etc.

1 20
0 150.000 o més
Realitzes desplaçaments puntuals de més de 180 km?
Vols comparar el teu vehicle amb un d'eficient (elèctric, híbrid, GNC, GLP) i renovar-lo?
0 90.000 o més
0 90.000 o més
0 90.000 o més
0 90.000 o més
0 90.000 o més
0 90.000 o més
0 90.000 o més
0 10.000 €
0 10.000 €
0 10.000 €
0 10.000 €
0 10.000 €
0 10.000 €
0 10.000 €
0 1.000 € o més
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
(ecoviaT)
0 2.000 € o més
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 5.000 €
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%
0 100%